Název a heslo školy

Comitatus, výklad pojmu

Když ve 4. století po Kristu vpadli anglosasové do Británie, přinesli s sebou germánský zákon absolutní loajality k náčelníkovi kmene. Tento zákon jednoznačně a ultimativně vyžadoval, aby ho náčelníkovi poddaní, neboli COMITATUS, ochraňovali svou ctí až do smrti. Mandátem COMITATUS bylo chránit a neochvějně ctít zákon loajality.

V dnešní moderní době je synonymum COMITATUS vyjádřením vztahů mezi učitelem a studentem, příkladem vazby mezi žákem a studiem. Jde o to, že se žák v moderní škole sebeobrany učí pod dohledem kvalifikovaného učitele mnoho velmi účinných technik. Dále pak studuje strategii, taktiku ... atd. Učitel předává žákovi mnoho svých těžce získaných zkušeností a poznatků osvojených ve stovkách a tisícovkách hodin v potu a krvi. Nezřídka za cenu mnohých zklamání, problémů ... atd.

Proto ne vše, co učitel zná a umí, je pro všechny žáky. Nejvyšší pravdy jsou určeny pouze pro nejloajálnější a nejlepší žáky. Pouze žáka, o kterém bylo jasné, že nezradí učitele, ani jeho učení, bylo možno zavést až na vrchol umění.

 Význam znaku školy

Levé horní pole

Květ růže jako symbol umění, zde bojové umění. Růže je květina krásná a ušlechtilá, právě tak jako je krásné a ušlechtilé bojové umění. Stvol vedoucí ke květu je plný trnů, stejně tak cesta na vrchol mistrovství je trnitá a nebezpečná.Dalším významem stvolu je fakt, že tak jako nelze bez nebezpečí utrhnout růži, nelze beztrestně ublížit adeptu bojového umění.

 

 

Levé dolní pole

Je prázdné. Vyjadřuje mnoho. Jednak, že učení není nikdy ukončeno a vždy je možno něčemu novému se naučit. Dále pak prázdné pole symbolizuje cosi vyššího a nedefinovatelného co je nad fyzickými technikami. Jakási vyšší moc, Bůh, osvícení ... atd. Tedy něco, co nelze přesně zobrazit. Na nižším stupni pak představuje to, co nelze při výuce sdělit, ukázat, co se tedy musí prožít, intuitivně pochopit.

 

 

  Srdeční štítek

Obsahuje písmeno C jako Comitatus a vyjadřuje tak vztahy školy Comitatus k výše uvedeným symbolům.

 

 

 

Pravé horní pole

Dva skřížené tesáky. Skřížené zbraně jsou symbolem boje se zbraněmi, v tomto případě symbolizují bojové umění. Tento typ tesáků se užil jako zbraně ryze české, proto jsou zde použity pro označení země původu školy.

 

 

Pravé dolní pole

Dýka. Je symbolem boje nožem, zde tedy užito pro umění boje nožem. Dýka je též nejdokonalejší krátkou chladnou bojovou zbraní. Je opatřena dvěma břity a středovým hrotem. Je kromě jedné ze všech stran nebezpečná a jedinou bezpečnou část držíme my (ovšem i rukojeť je samozřejmě možno použít v boji). Dýka může symbolizovat jak ochranu práva, tak prostředek úkladné vraždy. Zde vyjadřuje právo chránit jak sebe, tak i naše blízké a přátele, na druhou stranou je prostředkem obrany proti nepřátelům.

 

Heslo školy

"Doufej v nejlepší, připravuj se na nejhorší"

Vyjadřuje na jednu stranu náš pozitivní přístup k životu, ale na druhou stranu naši připravenost na různé nepříjemné situace.