2011-04-29 09:23:33

V rámci semináře použití paralyzujícího spreje a taktické svítilny v obraně proběhl ve spolupráci s firmou EURO SECURITY PRODUCT ostrý test obranných sprejů.

Testovány byly tři typy:  TORNADO, HURRICANE a Pepřový obranný sprej ve tvaru pera.

 

 

 

 

 

Testu se zúčastnili tři dobrovolníci z řad studentu naší školy. Každý z nich se rozhodl otestovat na sobě jeden ze tří výše zmíněných modelů poskytnutých firmou ESP. Test probíhal tak, že jedna ze studentek nastříkala dávku paralyzující látky oleoresin capsicum (10% OC) figurantům do obličeje. Následně pak zasažený měl zahájit útok na dalšího studenta, který držel blok nebo lapy. Cílem bylo otestovat a demonstrovat jednání útočníka zasaženého obranným sprejem.

Zde je jejich popis co se s nimi po zásahu dělo.

TOMÁŠ

Na dnešním semináři využití svítilny a paralyzujícího spreje v sebeobraně (který pořádala plzeňská škola sebeobrany Comitatus) jsem se, spolu s dvěma dalšími kolegy, rozhodl dobrovolně podrobit testu využití "ostrého" paralyzujícího spreje na své osobě a v tomto textu bych rád zhodnotil získané zkušenosti.Protože spreje byly k dispozici tři - Tornado, Hurricane a pepřový sprej ve tvaru pera (všechny dodávány firmou ESP), každý jsme se rozhodli čelit jednomu z nich. Na mě "zbyl" pepřový sprej ve tvaru pera. Spreje se navzájem liší pouze tvarem a technickými parametry, náplň je ve všech stejná. Podstata testu byla taková, že útočník reprezentovaný námi, si, v klidovém stavu a se zavřenýma očima, nechá nastříkat do obličeje obranný sprej a poté zaútočí na třetí osobu vybavenou ochrannými pomůckami. Otázkou bylo, jak dlouho bude takový útočník pod vlivem spreje schopen pokračovat v útoku a jak razantní tento útok vůbec bude. Tolik tedy k teorii, nyní popíši vlastní průběh testu a toho, co po něm následovalo (časy jsou pouze přibližné):

čas 0: V obličeji mi přistává několik dávek ze spreje, po slepu se rozbíhám k "terči" a začínám útočit (stále se zavřenýma očima). Útoky vedu pouze na základě hmatových vjemů a na krátkou vzdálenost.
49s: Přestávám útočit, cítím mírné vyčerpání a začínám pochybovat o funkčnosti spreje, protože cítím pouze slabé pálení na kůži.
50s: Otevírám oči, do nichž se mi okamžitě dostává roztok ze spreje (dekontaminační sprej). Bez jakékoliv prodlevy přichází velmi prudká bolest.
60s: Je na mě aplikován dekontaminační sprej, jehož účinek vůbec nepociťuji. Bolest se stupňuje, další otevření očí není možné. Po slepu jsem odveden do koupelny. Začínám vymývat oči a oplachovat si obličej značným množstvím studené vody. Krátce na to (v rámci několika minut) se mi začíná obtížně dýchat.

Fáze oplachování trvá asi 90 minut, přičemž oči se mi podařilo na delší dobu otevřít až okolo 30. minuty. Během této očisty jsem zaznamenal, že účinek spreje lze přibližně rozdělit do tří fází - v první se dostaví prudká bolest očí, člověk není schopen je otevřít, ve druhé fázi se dostavují respirační potíže a s tím spojená panika vyvolaná obavou z udušení. V poslední fázi přichází intenzivní bolest z popálené kůže. Tyto tři fáze se navzájem prolínají, přechází plynuje jedna do druhé. Obzvláště první dvě se překrývají z velké části. Nyní je zhruba 9 hodin po testu a kůže na obličeji stále mírně bolí a je citlivá na dotek.

Nabyté zkušenosti bych shrnul následovně - v případě, že se obránci podaří zasáhnout útočníka sprejem do otevřených očí, bude dle mého soudu jeho obrana v praxi poměrně účinná. Mezi zasažením a totální paralýzou útočníka je sice časová prodleva, ale pouze v rámci několika sekund. V případě, že tuto skutečnost obránce očekává, mělo by pro něj být relativně jednoduché tuto časovou prodlevu přemostit např. útěkem. V opačné situaci, v případě, kdy je sprejem vybaven útočník (a obránce to včas zpozoruje), nabývá na účinnosti zejména taková obrana, která je založená na odvrácení obličeje, zavření očí a případném nastavení rukou do předpokládané cesty paralyzujícího spreje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍRA


Postavil jsem se, proti mne slečna s kasrem, cca 3 metry ode mě. Zavřel jsem oči, kývnul a ucítil dopadající proud toho „svinstva“ na tvář, jelikož jsem si chtěl vyzkoušet, jestli budu vůbec schopen otevřít teleskop a udeřit, a zároveň nezranit toho kdo držel „BLOK“, tak jsem otevřel oči, zaregistroval jsem kde je, víc jsem 45min už neviděl. Asi dvakrát jsem zvládnul do lapy udeřit, pak jsem musel pustit teleskop, dostal jsem křeč do očí, pustil jsem se do lapy pěstmi, nic jsem neviděl, tak jsem se pokusil o řetězový útok, abych alespoň držel kontakt s lapou a pokusil se „zneškodnit útočníka“. Vydržel jsem to nějakou desítku vteřin, asi cca20-30sec, a během toho už jsem měl pocit, že mám kompletně tvář v plameni, nahrnuly se mi hleny do nosu a ucpali mi ho přibližně také na 45min, musel jsem dýchat pusou, paralyzace byla totální, že mne to poslalo na kolena, jelikož jsem ale měl neustále málo kyslíku, musel jsem se postavit, stáhnulo mi to hrtan, rozechvělo plíce, takže jsem musel zbytky soustředěnosti které ve mě zbyly soustředit na dýchání, protože jsem měl pocit že se udusím, nosní dutiny byly totálně plné hlenů. V kratičkých přestávkách, kdy jsem se přestal soustředit na dýchání, jsem byl v neustálém pocitu že mi hoří kompletně tvář, uši, oči…nikdy jsem v plameni nebyl, ale takto nějak si ho představuji…během toho všeho jsem několikrát zamlel že potřebuji vodu, kamarád mne odvedl do koupelny…teklo hrozně málo vody a byla vlažná, já potřeboval studenou, ledovou…když už konečně začala téct, tak jsem cítil první úlevu za celou tu dobu, musel jsem si neustále cákat vodu na tvář, pod proud jsem se bál dát tvář, protože jsem myslel že nebudu moci dýchat, neustále jsem dýchal jen pusou, nos byl nepoužitelný, když přestala téct studená, začala teplá, to bylo jako když mi někdo cákne na hořící tvář benzín…začal jsem zmatkovat, a byl jsem pln zlosti, a takto jsem strávil u kohoutku s vodou cca 40min…
Na závěr musím dodat dvě věci, po přímém zásahu to musí skolit i slona, nikdy jsem nepřikládal této věci-pepřový sprej, nijakou váhu, ale nyní po této zničující zkušenosti s plnou odpovědností říkám, že jelikož jsem si byl doteď jist, že bych použil v obraně sebe nebo někoho bližního Wing-chun, popřípadě teleskopický obušek, tak nyní je na prvním místě kasr. Druhou dost důležitou věc, záměrně jsem vynechal v popisu účinku kasru pomoc ze strany Dana, a to v podobě dekontaminačního spreje, který nám několikrát stříknul do očí, naprosto si nedovedu představit, jaké by to bylo bez toho, a ani si to představovat nechci, natož zkusit na živo, někde na chodníku, bez dekontaminačního spreje, pomoci a studené vod.

Jestli nesnášíte násilí, ale chcete mít proti němu obranu, s plnou odpovědností vám říkám, pořiďte si paralyzující sprej, a naučte se ho používat. Chodníky jsou rapidně nebezpečnější a nebezpečnější.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DAVID


Při aplikaci pepřového spreje jsem měl zavřené oči a na zásah jsem byl určitým způsobem připraven, tím byl vyřazen moment překvapení a sprej se v plné míře nedostal do očí, kde by byl nástup jeho účinku určitě mnohem rychlejší a více oslabující.

Zásah:
Bezprostředně po zásahu jsem nebyl schopen plně používat zrak, tím se mi zhoršila schopnost orientace v prostoru a musel jsem se spolehnout pouze na paměť a zvukové podněty, ale zatím necítil žádnou bolest ani pálení. Prozíravě jsem pootevřel jedno oko, abych se zorientoval v prostoru a to byla chyba,protože se mi do něj dostala tekutina ze spreje. Kontaminované oko začalo poměrně rychle (cca do 5 sekund) pálit a řezat, bolest se postupně zvyšovala a vyžadovala mnohem více soustředění na její potlačení. Druhé oko jsem nechal zavřené a bolest jsem zaznamenal pouze v jeho okolí. Zasažené pokožka začala cca po 10 sekundách pálit a tento pocit se neustále zhoršoval, vrcholu dosáhla cca 25-30 sec po zásahu. Pořád jsem se však cítil akceschopný, pouze jsem se nebyl schopen plně orientovat v prostoru a značnou část soustředění jsem věnoval potlačení bolesti. Stále jsem se necítil na tolik ochromený, že bych nebyl schopen pohybu. Určitě bych ale neměl na „dlouhé“ pronásledování oběti, to by rychle ukončila první lampa v cestě.


Závěrem této části lze říct:
Z pohledu útočníka je zásah pepřovým sprej určitě dostatečný podnět k ustoupení od útoku, ale to neplatí na 100%. V prvních sekundách po zásahu jsem se cítil dostatečné schopní k tomu, abych se na oběť vrhl a způsobil jí nějaké škody.
Z pohledu obránce je pepřový sprej rozhodně dobrá nesmrtící varianta k obraně. Ať už pro zvýšení svojí převahy v kombinaci s jiným obraným prostředkem nebo s rychlým útěkem. Určitě je, ale potřeba okamžitě po aplikaci spreje změnit svoji pozici.

Dekontaminace a další následky:
Tady toho nejde už moc napsat. Rozhodně jsem, ale nikdy nebyl tak vděčný za ledovou vodu.
Snad nejnepříjemnější pocit, který se dostavil až po několika minutách, byl pocit dušnosti. Nevím, jak dlouho tento pocit trval, protože jsem ztratil pojem o čase, ale mě to připadalo jako věčnost. Zhruba po 30 minutách pálení pokožky kleslo na únosnou mez a cca po 45 minutách jsem byl schopen otevřít oči, do té doby jsem do nich dostával křeč a nebyl jsem schopen je udržet otevřené.
Ještě cca 5 hodin po zásahu jsem na kůži nesnesl teplou vodu a další 3 dny se mi odlupovala popálená pokožka.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ZÁVĚR
Tento test, stejně jako celý seminář měl účastníky naučit, jak správně a účinně používat obranný sprej v sebeobraně. Snahou bylo vyvrátit všeobecně mylný názor, že:


„STAČÍ SI KOUPIT KASR A KDYŽTAK HO NASTŘÍKAT TOMU GRÁZLOVI DO OBLIČEJE“

 

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří firmě ESP za poskytnutí obranných a dekontaminačních sprejů, studentům školy Tomášovi, Mírovi a Davidovi za jejich roli útočníků, oběma Kristýnám za jejich roli obránců, Honzovi a Slávkovi za vhodné cíle pro útočníky a Petrovi za množství fotografií.