email tisk

2009-07-27 16:41:04 | zobrazeno: 10464x
stručný popis

FILIPINO COMBAT SYSTEMSNejvětším kladem FMA, jmenovitě FILIPINO COMBAT SYSTEMS, který jsme integrovali do našeho výukového systému, je jeho pozitivní filosofie důvěry v život, v dobré zdraví a v úspěch. Tato podložená sebedůvěra se opírá o komplexní bojový systém s bohatou historií, který je dnes a denně testován, vyvíjen a přizpůsobován moderním podmínkám. Naše informace jsou nám zprostředkovávány prostřednictvím Tuhon Ray Dionaldo šéf instruktora a zakladatele FCS, Martin Medvec instruktor FCS, Alexander Pisarkin instruktor FCS a dalšími.

Náš systém, stejně jako většina FMA, je především zaměřen na zbraně. To neznamená, že by neobsahoval formu neozbrojeného boje. U nás ovšem neozbrojená forma vychází z principů, filosofie a kultury zbraní. Student má totiž mnohem větší šanci na úspěšnou obranu, jestliže je připraven a trénován proti ozbrojenému útoku. Vytváří to v něm správné návyky a v případě reálného napadení zbraní mu nesprávné návyky, jenž se často vyskytují v bojových uměních beze zbraně, neznemožní správně reagovat. Ovšem i v případě neozbrojeného útoku si je neustále vědom rizika náhlého objevení a použití ukryté zbraně v průběhu konfliktu. Dalším rysem FMA, který jsme převzali, je jeho komplexnost. Veškeré taktiky a pohybové vzorce jsou stejné pro všechny skupiny zbraní. Dokonce i na formu neozbrojeného boje, je nutno pohlížet stejně jako na ozbrojený boj, neboť zde jsou využívány přirozené zbraně lidského těla. Přestože se jednotlivé pohyby mohou v detailech lišit, principy a taktika a použití jsou stejné. To zefektivňuje celý systém, a umožňuje i začátečníkům ve velmi krátké době získat dostatek informací, návyků a možností, což jim zvýší šance úspěšně přežít nejen násilnou konfrontaci s neozbrojeným útočníkem, ale právě i s tím ozbrojeným.

V duchu odkazu FMA se snažíme udržovat náš systém reálný, funkční a odpovídající moderní době, přestože vycházíme z principů prověřených mnoha staletími používáním.

Dalším způsobem udržování našeho systému v reálné podobě, je spolupráce s jinými školami a kluby bojových umění a sebeobrany. Což není, v současné době plné zbytečné rivality a egoismu, zrovna nejlehčí. Snažíme se neuzavírat, ale naopak spolupracovat s ostatními. Cílem je vést tato setkání v přátelském duchu, který umožní další růst všech zúčastněných. Což je přesně v duchu filosofie a myšlenek FMA o pozitivním přístupu k životu a vytváření si přátel. Navíc toto vše pomáhá překlenout propast ulity, do kterého se některé školy a kluby uzavírají.

Samozřejmě stejnou přátelskou atmosféru kterou se snažíme udržovat mimo náš klub, máme i mezi našimi členy. Snažíme se nahradit, bezohlednou konkurenci moderní doby, sebevědomou spoluprací. Každý z našich členů dobře ví, že kladné výsledky přicházejí jen za cenu náročné práce a soustředění. Proto je motivujeme k tomu, aby si tuto již tak náročnou práci ulehčili vzájemnou spoluprací a nedělali si ji obtížnější vzájemnou řevnivostí. Náš systém je otevřen pro každého. Máme mezi sebou lidi, kteří mají za sebou mnoho let zkušeností s různými bojovými uměními, stejně tak jako začátečníky, které k nám přivedlo nejen hledání nástroje,jenž by jim umožnil, nejen úspěšně se postavit vzrůstajícímu nebezpečí konfrontace s násilím naší postindustriální společnosti, ale i chuť strávit čas ve společnosti lidí se stejnými zájmy, stejně tak jako v dnešní době udělat něco pro své tělo.