email tisk

2012-08-24 11:00:13 | zobrazeno: 8561x

Nepochopení

Originál "Missing the Point" k nalezení zde:

Autor: Buddy Acenas
Překlad: Tomáš Vomáčka

Většinou jsem k praktikantům FMA z jiných systémů velmi diplomatický a
nekritizuji cizí skupiny a organizace, ale v tomto příspěvku udělám
výjimku. Nestane se totiž každý den, že by někdo přišel s myšlenkou tak
nebezpečnou a nelogickou, že pocítím touhu přispět svou troškou do mlýna.
Jeden určitý systém FMA propaguje radikálně odlišný přístup k tréninku s
nožem. Berou nůž jako nesmrtící zbraň, využívají ho k nasazování pák a
zachytávání a snaží se vyhnout pořezání a pobodání útočníka, je-li to jen
trochu možné. Dle jejich slov by měli rádi možnost výběru, zda použijí nůž
smrtícím způsobem, nebo ne. Demonstrují aplikaci pák a strhů s použitím
hřbetu pevného nože, využívají zbraň jako nástroj pro páčení a vyvolání
bolesti.
Na první pohled se může tato strategie zdát zajímavá a hodná bližšího
prozkoumání. Ale pokud se zamyslíte nad tím, co přesně je vám předkládáno,
bude brzy zřejmé, každému, kdo zná a rozumí využití zbraní v sebeobraně,
že tato strategie je (mám-li to říci, jak nejjemněji dovedu) extrémně
nebezpečná, naivní a špatně promyšlená. Jsou v ní totiž budovány špatné
návyky a je zde i patrný nedostatek porozumění problematice využití nože v
sebeobraně.
Nejsem sice právník, ale vím, že už tasení nože v sebeobranné situaci je
použitím smrtící síly. Možná, že by mě velmi dobrý advokát dokázal
zprostit obvinění z vážného napadení, kdybych v boji použil nůž, aniž bych
při tom útočníka pořezal či pobodal, ale je spíše pravděpodobné, že bych
byl zažalován za použití nože jako smrtící zbraně i kdybych ho ani
neotevřel (v případě zavíracího nože) nebo s ním nikoho nebodl ani neřízl.
Pokud někdy vytasím nůž pro účely sebeobrany, bude to proto, že se budu
skutečně bát o svůj život, nebo o životy svých milovaných a budu
okolnostmi přinucen uchýlit se k využití smrtící síly. Přinést do hry nůž
v situaci, kdy to není právně opodstatněno a pak se spoléhat na to, že
soud bude na moje akce pohlížet jako na umírněné a nesmrtící je velmi
nerealistické. Mnohem rozumnějším přístupem je uchýlit se k využití nože
pouze tehdy, pokud jsou vaše akce právně a morálně ospravedlnitelné.
Použití nože v boji by mělo být bráno jako posílení možností vlastního
protiútoku proti hrozícímu nebezpečí a toto musí být chápáno jako využití
smrtící síly. Trénink použití nože v sebeobraně k čemukoliv jinému, než k
bodání a sekání bude mít za následek váhání při potřebě správného využití
zbraně. A zaváhání, byť i na zlomek sekundy, může v takovém případě
znamenat rozdíl mezi přežitím útoku a smrtí.
Lidé, kteří opravdu trénují využití nože v sebeobraně, se často zabývají
způsoby, jak vytasit svou zbraň pod tlakem a snaží se o co nejrychlejší
tasení právě proto, že ví, že čas a vzdálenost jsou ty nejdůležitější
elementy v sebeobraně a je potřeba je získávat a využívat a ne jimi
plýtvat tím, že se budeme snažit o nesmrtící využití zbraně v případech,
kdy je potřeba okamžitá smrtící síla. Boj na život a na smrt proti jednomu
nebo více útočníkům, kteří jsou pravděpodobně také ozbrojeni, není místo
na hraní si s pacifistickými strategiemi a pokusy o ochranu útočníků, aby
si náhodou neublížili, o váš nůž.
Podstata použití nožů v sebeobraně je ta, že pokud k takové situaci dojde,
bude to pravděpodobně za velmi vážných okolností a je potřeba útok
zastavit co možná okamžitě, ne po několika sekundách nasazování pák a
strhávání protivníků na zem. Nůž nebudete používat k umravnění
neozbrojeného opilého strýce, který dělá scénu na rodinné oslavě, k tomu
jsou dobré techniky pro prázdné ruce. V případě, že je útočník ozbrojen
nožem a zcela zjevně odhodlán vás zabít, je potřeba volit protiútok tak,
aby byl co nejrychleji zastaven a případně usmrcen, protože jinak se střet
vyvine do protáhlého boje s čepelovými zbraněmi, což je nejhorší možný
případ pro všechny zúčastněné. V takovém případě už bylo rozhodnutí o tom,
zda útočníka potenciálně usmrtit, učiněno jím samotným a okolnostmi, do
kterých vás zatlačil. Vy jako oběť musíte chránit sami sebe a všechno
ostatní je druhořadé.
Zavřený zavírací nůž může být určitě použit jako úderová zbraň, nebo jako
prostředek pro vyvolání bolesti, v případě, že si to okolnosti žádají. Ale
jaké okolnosti to jsou? Jediná situace pro využití této strategie, která
mě napadá, je případ, kdy bych byl náhle nucen použít zavírací nůž
okamžitě poté, co jsem se k němu dostal a potřeboval zpracovat útok dříve,
než bych nůž stihl otevřít. Ale i v takovém případě bych nejspíše využil
nůž k získání času a prostoru k tomu, abych dokončil jeho tasení, otevřel
ho a okamžitě začal využívat jeho hrotu a ostří. Použití nože v sebeobraně
je totiž víc, než soubor extrémně efektivních technik a taktik, je potřeba
také rozumět okolnostem, které jeho využití právně i morálně ospravedlní a
mít vypracovanou fungující strategii založenou na reálných zkušenostech.
Trénování využití nože jako nesmrtícího nástroje pro využití v pákách,
strzích a znehybňování útočníka je bezpředmětné a zbytečné a vyvíjí v
člověku pouze návyky a instinkty, které ho budou jednoho dne stát život.
Pokud někdy použijete nůž, dělejte to proto, abyste zastavili útočníka a
zajistili svoje přežití, tečka.

Pozn. překl.: článek je samozřejmě orientován směrem k legislativě v USA,
kde pojmy jako “použití smrtící síly” hrají svoji právní roli - v rámci
českého práva je samozřejmě potřeba brát jej trochu s rezervou. Nicméně
účelem překladu nebylo primárně upozornit na problémy se zákonem (ačkoliv
i to se může někomu hodit - např. v případě, že čtenář bude ve spojených
státech nucen bránit svůj život), ale spíše poukázat na různé principy
využití nože v sebeobraně, jejich následky a opodstatnění.