email tisk

2009-08-11 09:03:52 | zobrazeno: 11940x

Test teleskopického obušku

V tomto testu byl testován teleskopický obušek kalený 21" a nekalený 21" od firmy ESP. Navzdory  spekulacím o kvalitách ESP teleskopického obušku v porovnání s ostatními teleskopickými obušky na internetu, obstála jak kalená tak nekalená verze teleskopického obušku od ESP se ctí.

 

Oba obušky byly podrobeny tomuto zátěžovému testu:

  • údery špicí obušku
  • údery střední částí posledního dílu
  • body špicí

Pro údery střední částí posledního dílu obušku jsem se rozhodl proto, neboť i když je účinnější udeřit špicí obušku, někdy ať již vinou chyby či souhry okolností dojde k úderu právě střední částí posledního dílu. A zde  též dochází k ohnutí dotyčného článku.

 

Body špicí obušku

KALENÁ VERZE: po mnoha opakovaných bodech špicí obušku nedošlo k samovolnému zavření obušku.

NEKALENÁ VERZE: po mnoha opakovaných bodech špicí obušku nedošlo k samovolnému zavření obušku.

 

Údery špicí obušku

KALENÁ VERZE: po mnoha opakovaných úderech špicí obušku nedošlo k ohnutí žádného článku obušku, ani k samovolnému zavření obušku.

NEKALENÁ VERZE: po několika opakovaných úderech špicí obušku došlo k ohnutí posledního článku obušku  a  došlo k samovolnému uvolnění posledního dílu obušku

 

Údery střední částí posledního dílu

KALENÁ VERZE: po mnoha opakovaných úderech střední částí posledního dílu obušku, nedošlo k ohnutí žádného článku obušku, ani k samovolnému zavření obušku.

NEKALENÁ VERZE: po několika opakovaných úderech střední částí posledního dílu obušku, došlo k ohnutí posledního článku obušku  a  došlo k samovolnému uvolnění posledního dílu obušku

 

Nutno v úvodu říci že oba obušky tento test přestály. Nicméně zatímco kalený obušek vše přestál bez jakékoliv úhony, nekalená verze doznala úhony v podobě ohnutého posledního dílu. Ovšem ani u nekalené verze nedošlo po mnoha úderech k rozpadnutí obušku. V případě obrany by tento obušek by obránci prokázal svou službu, byť by to byla služba s největší pravděpodobností poslední. Nicméně jako levnější model se dá eventuelně použít. Osobně preferuji kalené verze, neboť prokázaly že opakovaně vydrží, bez úhony výše uvedené žátěže na rozdíl od nekalené verze, která je v mojich očích nástrojem na jedno použití. Pokud by chtěl dotyčný ušetřit za kalenou vezi a koupit si nekalnou, nechť si spočítá cenu za dvě nekalené verze (minimálně) a porovná je s cenou jedné kalené verze. I když jsem s úspěchem opakovaně použil nekalenou verzi proti různým zbraním, např. baseballová pálka apod. nicméně bych všem doporučoval kalenou verzi.

 

 

  

                                                               

 

 

 

 

Související obrázky

test odolnosti

test odolnosti na špalku

 
kalený obušek 1

kalený obušek po úderovém testu, celkový pohled

 
kalený obušek 2

kalený obušek po úderovém testu, střední část

 
kalený obušek 3

kalený obušek po úderovém testu, špice

 
nekalený obušek 1

nekalený obušek po úderovém testu, úder posledním článkem

 
nekalený obušek 2

nekalený obušek po úderovém testu, úder posledním článkem (detail)

 
nekalený obušek 3

nekalený obušek po úderovém testu, úder špicí

 
nekalený obušek 4

nekalený obušek po úderovém testu, úder špicí (detail)

 
špalek 1

špalek na úderový test

 
špalek 2

špalek na úderový test (detail)